Integritetspolicy - Skincity

HOS KICKS! RABATTSTEGE PÅ UTVALDA MÄRKEN!

Sök efter produkter, märken, inspiration

Lades till i varukorgen

Personligt erbjudande inaktiverat
Gäller t.o.m

Integritetspolicy


1.  Inledning

Denna Integritetspolicy gäller personuppgifter som samlas in via Skincitys hemsida skincity.com.

Utöver denna policy gäller köpvillkor för inköp på skincity.com.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på skincity.com.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

2.  Personuppgiftsansvarig

Då KICKS Group AB med org. nr 556432–9281, ägare till Skincity Sweden AB (”Kicks Group”) hanterar all kunddata inom koncernen är Kicks Group personuppgiftsansvarig enligt lag. Detta eftersom samtlig datahantering sköts av Kicks Group och Kicks Group bestämmer för vilka ändamål personuppgifter behandlas och hur behandlingen går till.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker och handlar produkter på skincity.com, använder våra tjänster, registrerar dig till nyhetsbrevet och skapar konto, kontaktar kundtjänst eller har andra kontakter med oss. 

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en levande fysisk person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-mail, telefonnummer och liknande.

När vi säger att vi behandlar personuppgifter menar vi varje åtgärd som vi vidtar med personuppgifterna, som till exempel samla in information, registrera och strukturera denna, användning, utlämning och liknande.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in, varför använder vi dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. I tabellerna under punkt 5.1–6. nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Särskilt om skyddad identitet

Vi skickar aldrig postala utskick till kunder med skyddad identitet.

5. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller dina köp kan vi i vissa fall samla in personuppgifter från andra källor genom ackrediterade leverantörer. Vidare kan vi efter ditt samtycke använda oss av annonsnätverk, mätverktyg eller företag som hjälper oss att förstå användarbeteende och preferenser. Se mer information i vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter vi kan komma att samla in från en annan källa ser du i tabellen nedan.

Källa för insamling
Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Typ av personuppgifter
Namn och folkbokföringsadress

Syfte
Försäkra att vi har rätt adressuppgifter till dig

5.1 Köp och beställning 

För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Behandlingar som utförs för ändamålet
a) För att administrera ditt köp och beställning

b) Vi levererar din produkt eller tjänst

(inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).

c) Vi bekräftar din identitet och verifierar dina person- och kontaktuppgifter.

d) Vi administrerar din betalning med hjälp av vår betalpartner

e) Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Laglig grund
Köpavtalet som vi har ingått med dig.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail, adress och liknande som du valt att lämna)
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering samt systemleverantören för e-handelsplattformen, samarbetspartners som hanterar betalning och leverantörer av adressuppgifter. 
Lagringstid
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


5.2 Erbjuda och underlätta köp och beställningar

För att du ska kunna genomföra köp och beställningar på skincity.com samt för att vi ska kunna underlätta detta för dig behöver vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy. 

Behandlingar som utförs för ändamålet:
a) Funktioner som underlättar dina köpbeslut (t.ex. visar vi andra kunders recensioner för att ge dig information om vad andra tyckte om en specifik produkt).
Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att göra det möjligt för dig att genomföra köp och beställningar på skincity.com.

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
Mottagare av personuppgifter:
Systemleverantörer av CRM-system, ärendehantering och e-handelsplattformen samt leverantör av verktyg för kundrecensioner.
Lagringstid
Dina personuppgifter bevaras för en tid om senast 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klickat i e-post.

 5.3 Kundserviceärenden

Vi gör alltid vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt vid alla kontakter med oss. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet
a) Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon, e-post eller chatt i digitala kanaler.

b) Vi spelar in telefonsamtal när du kontaktar vår kundservice i kvalitets- och utbildningssyfte. Inspelningar kan också användas för att utvärdera vår kundservice samt för att följa upp enskilda kundserviceärenden.

c) Vi bekräftar ditt namn och kontaktuppgifter

d) Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

e) Vi hjälper dig att sätta ihop en varukorg som du sedan ansvarar för att slutföra.
Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende samt av att kunna utvärdera och följa upp våra kundserviceärenden.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
- Ljudinspelningar
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering samt systemleverantören för e-handelsplattformen.
Lagringstid
Kundserviceärendet sparas 24 månader efter att ärendet avslutats.

Inspelningen av samtalet till Kundservice sparas i 12 månader efter att ärendet har avslutats.

5.4 Marknadsföring och kommunikation inkl. profilering

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom e-post, sms, olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. 

Vidare använder vi oss av annonsnätverk, mätverktyg eller företag som hjälper oss att förstå användarbeteende och preferenser, se mer information i vår cookiepolicy.

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter och gör kundspecifika analyser, s.k. profilering. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system eller lämna förmåner och erbjudanden till våra kunder och ge våra kunder en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, bostadsort, tekniska inställningar samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komma att komplettera våra uppgifter med uppgifter från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt.

Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken ”Kontaktuppgifter till Skincity”). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

För det här ändamålet kan vi använda oss av marknadsföringscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy. 

Behandlingar som utförs för ändamålet

a)    Vi skickar marknadsföring och kommunikation om våra produkter och vårt företag via e-post, sms eller andra digitala utskick, såväl generell som personligt anpassad.

b)    Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners via e-post, sms eller andra utskick.

c)     Analys av kundupplevelse samt segmentering av kunddatabas för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Kategorier av personuppgifter
- Namn 
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)

Laglig grund
För vår användning av marknadsföringscookies är vår lagliga grund ditt föregående samtycke.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
- Uppgifter om hur du använder Kicks Group webbsidor, och andra digitala kanaler
- Köp- och orderhistorik
- Tekniska inställningar
- Köp- och användargenererade data (som klick- och besökshistorik)
- Resultat från kundnöjdhets- och marknadsföringsundersökning
Mottagare av personuppgifter
Marknadsföringspartners och marknadsföringskanaler (t ex sociala medier och sökmotorer). Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering, systemleverantören för e-handelsplattformen leverantör av externa informationstjänster, och leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution.
Syfte
Att du ska kunna ta del av erbjudanden och nyheter.
Lagringstid
Dina personuppgifter bevaras för en tid om 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post.  I annat fall behandlar Kicks Group dina personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen till dess du avregistrerar dig, återkallar eventuellt lämnat samtycke eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring.

5.5 Tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster (t ex vår webbplats). 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

Behandlingar som utförs för ändamålet
a) För att våra digitala tjänster (t ex skincity.com) ska fungera tekniskt och för att kunna leverera funktioner som du begär åtkomst till.
Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantören för e-handelsplattformen.
Lagringstid
Dina personuppgifter bevaras under den tid som du använder den digitala tjänsten och som längst för en tid om 24 månader därefter.

5.6 Personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att anpassa våra kanaler utifrån vad vi tror att du tycker om. För att kunna anpassa våra kanaler efter dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för personalisering. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiespolicy.

Behandlingar som utförs för ändamålet
a)    Vi sparar din köp- och surfhistorik för ett mer personaliserat innehåll. Exempelvis genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt. Dessutom kan vi hjälpa dig att påminna om kvarglömda/övergivna varukorgar.
b)    Vi ger dig möjlighet att göra en hudvårdsanalys och få relevanta produktrekommendationer baserat på ditt resultat.
Laglig grund
För vår användning av cookies för personalisering är vår lagliga grund ditt samtycke.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
- Köphistorik
- Kön
- Köp- och användargenererade data
- Resultat från hudvårdsanalys
- Hudtyp (om du har valt att lämna informationen)
- Hudfärg (om du har valt att lämna informationen)
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantören för CRM-system och systemleverantören för e-handelsplattformen, systemleverantör för hudvårdsanalystjänst, rekommendationsmotorer samt systemleverantören för riktad kommunikation kopplat till din e-handelsupplevelse och leverantör av externa informationstjänster.
Lagringstid
Dina personuppgifter bevaras som längst för en tid om 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post.

5.7 Tävlingar och event

Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. Vi kan även anordna events. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

a)    Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.

b)    Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.

c)     Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.

d)    Vi bekräftar din identitet och ålder för att säkerställa att personen är myndig

Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.

Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail, adress och liknande som du valt att lämna)
- Ålder
- Lämnade uppgifter i samband med tävlingen

Mottagare av personuppgifter
Systemleverantören för CRM-system samt vald tävlingskanal (t.ex. sociala medier), samarbetspartners för den specifika tävlingen/eventet, t.ex. make-up artister eller varumärken.
Lagringstid
Uppgifterna som lämnats in i samband med tävlingen raderas senast 3 månader efter tävlingen/eventets (inklusive ev. utvärdering) genomförande. Notera att tävlingsbidrag som du lämnar kan sparas enligt angivna tävlingsvillkor.

5.8 Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiespolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen eller för att förhindra missbruk såsom bedrägerier och identitetsskapningar.
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantören för CRM-system och systemleverantören för e-handelsplattformen, samt systemleverantören för riktad kommunikation kopplat till din e-handelsupplevelse.
Laglig grund
För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och liknande som du valt att lämna)
- Korrespondens med kund
- Köpinformation
Lagringstid
Kicks Group sparar uppgifterna i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

5.9 Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av statistik- och analyscookies. Läs mer i vår cookiespolicy.

Behandlingar som utförs för ändamålet
Vi utvärderar, utvecklar och förbättrar företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
Laglig grund
För vår användning av statistik- och analyscookies är vår lagliga grund ditt samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund:

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre och kunna erbjuda relevanta tjänster till dig som kund. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress och liknande som du lämnar)
- Kön
- Hudtyp och hudfärg
- Ålder
- Svaren i kundundersökningar
- Köp- och användargenererade data
Mottagare av personuppgifter
Systemleverantören för CRM-system, systemleverantören för e-handelsplattformen, bolag inom koncernen, kundundersökningsföretag (både företag som gör undersökningar men också företag som tillhandahåller systemet för kundundersökningar) och leverantör av externa informationstjänster.
Lagringstid
Dina personuppgifter bevaras för en tid om senast 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du har gjort något köp eller annan interaktion, t.ex. klickat i e-post.

 


6 Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

Säkerhet är högt värderad hos Skincity. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter. För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats.

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

Behandlingar på behandlingar som utförs för ändamålet
a)    För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget.
b)    För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser.
c)     Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppost, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
d)    Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.
Kategorier  av personuppgifter:
- Namn och identifiering vid misstänkt brott
- Kontaktuppgifter som e-mailadress
- IP-adress
- Köp- och användargenererade data7 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kan Kicks Group behöva överföra eller dela dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med IT-system, marknadsföring, kundundersökningar, rekommendationsmotorer, informationstjänster, leveranser av adressuppgifter samt tryck och distribution eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och enligt lag.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:

  • tjänsteleverantörer för kommunikation
  • myndigheter
  • betaltjänstleverantörer
  • offentligt adressregister eller upplysningsföretag
  • samarbetspartners, t ex för ett specifikt event
  • marknadsföringskanaler (t ex sociala medier och sökmotorer).

Om Kicks Group säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Kicks Group komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Kicks Group eller en väsentlig del av Kicks Group tillgångar säljs till ett annat företag kan personuppgifter om kunder komma att delas.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med andra företag.

Mer detaljerad information om kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter hittar du i tabellerna under punkten 5.

8 Tredjelandsöverföringar

Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES finns antingen beslut från EU-kommissionen om att det aktuella landet säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller att Kicks Group ser till att det finns lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är en godkänd uppförandekod eller ett avtal med standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.   

Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som Kicks Group har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Kicks Group på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter längre ner.

9 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Din rätt till rättelse
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.
Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Det kan du göra genom att kontakta kundservice på adressen nedan eller genom att logga in på ditt konto på skincity.com Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta göra utskick till dig. 

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke
Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. Det kan du göra genom att kontakta Kundservice eller uppdatera dina val i vår samtyckeshanterare eller när du loggar in på ’Mitt konto’. 
Din rätt till dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på privacy@kicks.se

10 Ändring av Integritetspolicyn

Kicks Group förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. De aktuella villkoren finns tillgängliga på www.skincity.com/sv/integritetspolicy.

11 Övrigt 

All kommunikation och samtliga åtgärder som vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. KICKS Group förbehåller sig dock rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimlig begäran antingen ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader kopplat till begäran, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter framgår nedan.

12 Kontaktuppgifter

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du som inte längre vill motta utskick eller kommunikation kan när som helst som helst logga in på Skincity.com och avregistrera dig.

För generella frågor rörande hantering av personuppgifter:

Adress:
Skincity Kundservice
c/o KICKS Group AB

Box 426
101 28 Stockholm

E-post: info@skincity.se  
Telefon: 08 68 400 100

För radering av personuppgifter, data portabilitet och registerutdrag:
privacy@kicks.se

Fraktsätt
Instabox, hemleverans & postombud
Betalsätt
Klarna, Swish, Kort
Vi älskar hudvård och är auktoriserade återförsäljare av de varumärken vi säljer. Det innebär att vi garanterar att varan du köper är äkta och av högsta kvalitet. Välkommen!